TRÄDGÅRDSARBETEN

Avdrag medges för

1. aug, 2016
följande trädgårdsarbeten:
krattning, ogräsrensning och mossbekämpning
klippning av häck, rosor, buskar och gräsmatta
vattning och gödning samt höstgrävning av trädgårdsland och omgrävning av kompost.

beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar
röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning
kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling
återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.Inget avdrag medges för:

installation, service eller reparation av gräsklippare eller robotgräsklippare
skadedjursbekämpning
asfaltering, sten-eller plattläggning av trädgårdsgång och uppfart
bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten
plantering av nya blommor, växter och träd
rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift.