Vi använder oss av LIP-kvalitetssystem

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Du får ett intygg när uppdraget är färdigt. 
 
 
LIP Foliesystem 25

 

Fuktskydd för våtutrymmen på de flesta typer av underlag 
 
• Uppfyller BBVs branschregler för våtrum
• Inomhus

Användningsområde:

För intensiv och varaktig fuktbelastning i våtutrymmen där det ställs krav på högt ånggenomgångsmotstånd på golv och väggar före uppstättning av keramiska beklädnader.

Underlag:
Används på icke sugande/sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg och golv (se www.bkr.se). Sugande underlag primas med vidhäftningsprimer LIP Primer 54, 1 del primer och 3 delar vatten (1:3).

 

 

CE märkt produktionsprocess

 

Mycket låga emissionsvärden